Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Algemene regel


Een ziek kind hoort lekker thuis te blijven waar het zich het prettigst voelt en aan de zorg van ouders of verzorgers is toevertrouwd en hoort dus niet thuis op een kinderdagverblijf.


Wat te doen wanneer uw kind ziek is


Laat ons bijvoorkeur voor 9 uur weten dat wij uw kind niet hoeven te verwachten omdat het ziek is.
Informeer de leidsters over de ziekte en geef daarbij aan hoelang u verwacht dat uw kind niet naar Ukkeltje komt.
 
Wanneer uw kind tijdens verblijf bij Ukkeltje ziek wordt


Wanneer wij bij uw kind koorts (vanaf 38°) constateren zullen de leidsters contact met u opnemen om een en ander met u te bespreken. Hierbij kijken wij natuurlijk ook naar het gedrag dat uw kind vertoont.
Wanneer uw kind heel hangerig is en zich echt niet lekker voelt, zal de leidster u verzoeken uw kind op te halen (bij voorkeur binnen 1,5 uur). Wanneer een kind niet hangerig is maar wel verhoging of koorts heeft zullen wij ook contact met u opnemen maar u niet gelijk verzoeken om uw kind te komen halen.
Als de koorts boven de 38,5° stijgt en uw kind zich echt niet lekker voelt, zullen wij u sowieso vragen uw kind te komen halen.


Bij eventuele ongelukken gaan wij direct met uw kind naar een eerste hulppost. Wij bellen u in dat geval zo snel mogelijk en vragen u naar de hulppost te komen. Wij vragen u derhalve om één of meerdere telefoonnummers en/of adressen achter te laten, waar wij u altijd kunnen bereiken in geval van nood.
Vergeet ook niet om nieuwe nummers aan ons door te geven wanneer uw van mobielnummer wisselt.