Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Het hoofddoel van ons kinderdagverblijf, voor- en buitenschoolse opvang (bso) is het bieden van een dusdanig pedagogisch klimaat, die het mogelijk maakt dat uw kind zich goed kan ontwikkelen:

  • kinderen respecteren en ruimte bieden om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en ontplooien;
  • een goed contact met de kinderen op te bouwen waardoor zij zich bij ons thuis voelen en dat in een gezellige, veilige,warme en hygiënische omgeving;

  • de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek, gym en creativiteit;

  • de kinderen te observeren zodat wij u -de ouders- op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken wij o.a. het peutervolgsysteem van CITO.


Verder biedt Ukkeltje ook de mogelijkheid tot Gastouderopvang

Gastouderopvang is een kleinschalige opvangmogelijkheid voor kinderen van 0-13 jaar,van wie de ouders vanwege werk,studie of andere activiteiten flexibele kinderopvang nodig hebben.

Lees verder onder het onder "Waarom bij Ukkeltje" en "Tarieven en betaalwijze"

Extra services bij Ukkeltje:

Vervangende kinderopvang bij ziekte of vakantie van de gastouder.
Uitleen van baby en peuter benodigdheden zoals boxen, bedjes.


Verder hebben wij chauffeurs in dienst, die de
kinderen halen en brengen naar Dagverblijf Ukkeltje.
Deze service brengt geen extra kosten met zich mee.
Van deze service mag gebruik gemaakt worden.


Lees verder onder het onder "Waarom bij Ukkeltje" en "Tarieven en betaalwijze"