Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Als u in verwachting bent of uw kind(eren) wilt inschrijven, kunt u een inschrijfformulier bij ons aanvragen. U bent natuurlijk welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek met ons. Het meest handig is dat u hiervoor een afspraak met ons maakt.


Uw kind is minimaal een dag per week welkom bij Ukkeltje. Al geniet onze voorkeur eigenlijk twee dagen, omdat uw kind dan de gelegenheid heeft om een relatie op te bouwen met de groepsleidsters en de andere kinderen in de groep. Wij hanteren in principe geen maximum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden, maar opvang voor vijf dagen is niet waar ukkeltje naar streeft. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat een kind ook in zijn eigen omgeving opgroeit. Het is prettig voor uw kind als de opvang op vaste dagen gepland is en een duidelijk ritme heeft.


Wanneer wij het inschrijfformulier van u ontvangen, krijgt u van ons een factuur opgestuurd voor het inschrijfgeld a € 50,=. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben, is uw kind(je) ingeschreven en de aanmeldingsprocedure afgerond. In dat geval houden wij ook echt een plekje beschikbaar. Vervolgens ontvangt u van ons een plaatsings-overeenkomst met daarop o.a. het uurtarief (voor de belastingdienst) en het maandbedrag.


Het kan voorkomen, dat er niet direct plaats is voor uw kind. U kan er dan voor kiezen op een wachtlijst geplaatst te worden. Op het moment dat er plaats is nemen wij contact met u op.
Op de wachtlijst staan is echter geen garantie voor een plaats.


Klik hier voor het downloaden van het Inschrijfformulier.


U kunt het formulier dan opsturen naar:

Kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang Ukkeltje
Vooronder 72
1319 AH Almere