Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Wanneer een ouder een klacht heeft over iets dat heeft plaatsgevonden, over de wijze van werken of over de leidster, is het handig om deze klacht in eerste instantie bij de leid(st)er neer te leggen, omdat dit de aangewezen persoon is om mee tot een oplossing te kunnen komen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen de leid(st)er en/of ouder zich wenden tot de directie van Ukkeltje om het geschil op te lossen.


Wij zullen hier dan binnen 2 weken op reageren en met een oplossing komen die voor alle partijen bevredigend is. Wij kunnen eventueel ook de hulp inroepen van de oudercommissie. Komen wij er gezamenlijk dan nog niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Ukkeltje. Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Ukkeltje gewaarborgd blijft.