Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Bij beëindiging van de opvang of een gedeelte hiervan dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden genomen (opzegging geschiedt per de eerste van de maand). Dus als u per 1 oktober de opvang wil stopzetten, dient uw opzegging uiterlijk op 30 juli bij ons binnen te zijn. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden.