Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Het is natuurlijk heel belangrijk dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind binnen ons kinderdagverblijf. Daarom is er aan het begin van de dag een overdracht waarin u eventuele bijzonderheden aan de leidsters door geeft en aan het eind van de dag zal de leidster u vertellen hoe de dag van uw kind is verlopen.


Eens per jaar vindt er een oudergesprek plaats (uitsluitend kdv), maar het is vanzelfsprekend dat er tijdens het halen of brengen van uw kind(eren) de mogelijkheid bestaat om met de leid(st)er(s) te spreken.
Wanneer u ‘s ochtends voor 9 uur uw kind(eren) brengt, bent u ook altijd welkom om gezellig een kopje koffie of thee op de groep van uw kindje te drinken!


Daarnaast is er binnen het kdv en ook de bso een oudercommissie actief. Ze zijn de spreekbuis van alle ouders. Er vindt 3 a 4 keer per jaar een oudercommissie vergadering plaats waarbij het management van Ukkeltje tevens aanwezig is.