Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Ons belangrijkste doel is eigenlijk heel simpel: wij willen dat kinderen het naar hun zin hebben bij ons en plezier kunnen maken.


Ons pedagogisch uitgangspunt is een combinatie van gestructureerde en spontane activiteiten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt en dat wij deze ontwikkeling kunnen stimuleren. Ons kinderdagverblijf is geen school, uw kind komt hier om te spelen. Samen met andere kinderen wordt er gespeeld in georganiseerde vorm. Kinderen ontwikkelen zich bij ons door middel van spel en activiteiten met leeftijdgenootjes en doen zo sociale vaardigheden op. Natuurlijk heeft uw kind de vrijheid een eigen spel te kiezen als het niet mee wil doen aan een activiteit. Meedoen met anderen wordt echter wel gestimuleerd.


Wij proberen met onze pedagogische aanpak aan te sluiten op de situatie thuis. Het is belangrijk voor kinderen dat de overgang tussen thuis en het kinderdagverblijf zo klein mogelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld voor eet- en slaapritme, het zindelijk worden, 'corrigeren' en belonen en het aanbieden van normen en waarden. Natuurlijk gelden er bij Ukkeltje soms andere regels dan thuis, maar in overleg met de ouders kan deze overgang overbrugd worden.


Daarom zijn de contacten met de ouders erg belangrijk voor ons. 's Ochtends nemen we even de tijd om samen koffie of thee te drinken en informatie uit te wisselen over de kinderen. Aan het eind van de dag wordt er verteld wat er die dag gedaan is, hoe uw kind heeft gespeeld en wat het van de activiteiten vond. Daarnaast is er natuurlijk altijd tijd voor een persoonlijk gesprek.


Als uw kind van bijvoorbeeld de babygroep overstapt naar de dreumes groep, wordt er een observatie gemaakt en een overgangsgesprek gepland. Een observatie of gesprek kunnen natuurlijk ook tussentijds. Bij de observatie wordt bijvoorbeeld gekeken naar: spel, motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling.


Wij proberen kinderen te stimuleren in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Veel peuters willen graag dingen zelf doen, zoals aankleden en naar de wc gaan. Meehelpen vinden peuters ook prachtig, bijvoorbeeld bij het opruimen of de lunch. Het geeft kinderen een groot gevoel van eigenwaarde.


Bij Ukkeltje geldt natuurlijk een aantal regels voor de kinderen:

  • Een kind mag geen gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen.
  • Er moet voorzichtig met bepaalde materialen zoals bijvoorbeeld de boeken worden omgegaan.
  • Bij het eten en drinken zit elke groep kinderen gezamenlijk aan de groepstafel en wordt er voor het eten een liedje gezongen.
  • Wanneer de ene peuter de andere peuter pijn doet, wordt daar serieus aandacht aan besteed. Ze leren elkaar te aaien, een kusje te geven en, als ze iets groter zijn, 'sorry' te zeggen.
  • Als een groter kind echt heel ondeugend is, hebben we een kleine 'time-out' en moet hij of zij even alleen op een stoeltje in de speelruimte zitten (ca. 2 minuten!).


Wij richten ons voornamelijk op positief gedrag en leggen meer nadruk op belonen en consequent zijn dan op 'corrigeren’.
Als u meer wilt weten over het pedagogisch beleidsplan ligt er documentatie op het kinderdagverblijf en zijn we natuurlijk bereid tot toelichting.