Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Om de kwaliteit en continuïteit binnen Ukkeltje te kunnen garanderen werken wij uitsluitend met gediplomeerde maar vooral gemotiveerde, enthousiaste pedagogisch medewerk(st)ers. Heel belangrijk vinden wij het dat zij de kinderen centraal stellen en dat zij de kinderen op een respectvolle manier benaderen. Onze medewerk(st)ers realiseren zich heel goed dat u uw kostbaarste 'bezit' aan ons toevertrouwd. Het merendeel heeft zelf ook kinderen.


Daarnaast hebben alle medewerksters minimaal een aantal jaren ervaring in de kinderopvang opgedaan. De gemiddelde leeftijd van onze medewerk(st)ers ligt dan ook boven de 30 jaar.


Onze pedagogisch medewerk(st)ers worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang 2007/2008.