Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

De ouderbijdrage kdv Ukkeltje is vastgesteld op € 65,25 per dag (halve dag € 34,50) en bso Ukkeltje is vastgesteld op € 35,40 (prijspeil 2008) per dag en zal jaarlijks bijgesteld worden. De prijzen zijn inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. Voor de ouderbijdrage ontvangt u maandelijks een rekening van ons die bij vooruitbetaling van uw bankrekening wordt geïncasseerd. De kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).


Het inhalen of ruilen van dagen is niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen, hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren. Extra dagdelen worden natuurlijk wel in rekening gebracht. Een extra dag bso tijdens schoolvakanties of een extra dag kdv is € 65,25 per dag.


Het overeengekomen bedrag dient te worden doorbetaald tijdens de dagen dat Ukkeltje gesloten is, namelijk op feestdagen. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd.


Tarieven 2009 kdv p/mnd (uurtarief € 6,50)


1 dag     € 290,50
2 dagen € 630,00
3 dagen € 930,50
4 dagen € 1230,00
5 dagen € 1512,50


Tarieven 2009 bso p/mnd (uurtarief € 6,58)


1 middag    € 163,65
2 middagen € 337,30
3 middagen € 490,95
4 middagen € 634,60
5 middagen € 798,25


Tevens biedt Ukkeltje u de mogelijkheid voor een knipkaart voor incidentele opvang.


8,10 euro per uur
40,30 euro per halve dag
72,30 euro per hele dag


Voorschoolse opvang van 7.00 tot start school, inclusief ontbijt, inclusief schoolvakanties en de studie/schoolloze dagen op contract dagen.

Opvang per week per maand uren per maand gemiddelde uurprijs
1 ochtend
€   39,98
6,5
€ 6,15
2 ochtenden
€   79,95
13
€ 6,15
3 ochtenden
€ 119,93
19,50
€ 6,15
4 ochtenden
€ 159,90
26
€ 6,15
5 ochtenden
€ 199,88
32,50
€ 6,15


Gastouderopvang

Gastouderopvang is een kleinschalige opvangmogelijkheid voor kinderen van
0-13 jaar,van wie de ouders vanwege werk,studie of andere activiteiten
flexibele kinderopvang nodig hebben.

Ook kan het zijn dat een kind om pedagogische ,sociale of medische redenen
beter in een huiselijke omgeving kan worden opgevangen dan in een
kinderdagverblijf.

Ukkeltje bemiddelt tussen vraagouders en gastouders.

Gastouders vangen kinderen individueel of in groepjes op in hun eigen huis.

Bij de gastouderopvang staat een kwalitatief goede zorg voor kinderen
voorop, met respectvoor het kind als individu ,evenals zijn of haar
culturele achtergrond.De kinderen krijgen veel individuele aandacht , en
door de kleinschaligheid voldoende rust, zodat ze zich snel thuis voelen en
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om stabiliteit te creëren worden kinderen minimaal 5 uur per week bij een
vaste gastouder geplaats.

De gastouders worden zorgvuldig geselecteerd ,regelmatig bezocht en
voortdurend en continuïteit zoveel mogelijk gegarandeerd.

Extra service bij Ukkeltje zijn:

Vervangende kinderopvang bij ziekte of vakantie van de gastouder.

Uitleen van baby en peuter benodigdheden zoals boxen, bedjes

Kosten.

Bemiddelings- en begeleidingskosten:

De totale organisatiekosten,per kind,per maand 98 euro

Uurtarieven ( voor de gastouder)

Wij adviseren hierbij de volgende bedragen:

Dagopvang 1e kind 4,10 per uur.

Dagopvang 2e en volgende kinderen (uit hetzefde gezin) 3,90 euro per uur.

Nachttarief per kind van 2200 tot 600u 17 euro per nacht.

Extra toeslag van 2,20 per uur in het weekend,op officiële feestdagen,
s'- avonds na 19:00 uur en s'ochtends voor 7:00 uur.

Het uurtarief is inclusief een broodmaaltijd ,tussendoortje,een stuk fruit
en dranken. Maar exclusief babyvoeding,luiers,avondmaaltijd,dieetvoeding
enz.

Over het algemeen wijken uurtarieven voor de oppas aan huis af van de normale uurtarieven. In dit geval worden hier ,onder begeleiding van Ukkeltje ,onderling afspraken over gemaakt