Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Welkom bij kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang Ukkeltje (hierna te noemen Ukkeltje).


Ukkeltje is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar (kinderopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar).
Wij zijn 1 november 2008 van start gegaan en gevestigd in Almere'. (Noorderplassen)


Ook is Ukkeltje een erkend leerbedrijf.


Wij hebben 30 kindplaatsen binnen het kinderdagverblijf en max. 30 voor de buitenschoolse opvang. Wij hebben ukkeltje verdeeld in vijf groepen, babygroep 3-16 maanden, dreumesgroep 17 mnd- to 2 jaar, peutergroep 2-tot 3 jaar, kleutergroep 3 tot 4 jaar en een V groep voor 2 en 3 jarigen.


Voor de buitenschoolse opvang werken wij met max. 3 verschillende groepen waarin kinderen naar leeftijd worden ingedeeld. De grootste groep kinderen is 4 en 5 jaar oud. Daarnaast is er een groep voor kinderen van 6 jaar en van 7 jaar en ouder. Helaas is het aantal beschikbare plaatsen voor de bso wel beperkt. Dit houdt in dat uw kind dus niet automatisch doorstroomt van kdv naar bso.


Ukkeltje voldoet geheel aan bepalingen van de verordening van de gemeente Almere en wij werken en belonen conform de CAO kinderopvang. Tevens stellen wij hoge eisen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne.


Wij bieden een hoog kwaliteitsgehalte in de kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Door te werken met ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers op een groep, is er optimale aandacht voor het kind, een goede spelbegeleiding en voldoende toezicht om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Bovendien blijft er zo genoeg tijd over om met de ouders informatie uit te kunnen wisselen. Een groot en steeds wisselend activiteitenaanbod is voor ons heel belangrijk. Zo ook het regelmatig opsplitsen van de groep, waardoor er meer individuele aandacht gegeven kan worden aan de kinderen.


Het pand is gelegen aan de Vooronder 72 Almere en is goed te bereiken met auto, fiets of lopend. Binnen beschikken we over allerlei spelmateriaal en speelgoed, die aansluiten op verschillende leeftijden, zodat de kinderen zich naar hun eigen behoeften en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Met droog weer proberen wij ook regelmatig even met de kinderen het bos in te gaan.


Aan de hand van deze informatie willen wij u wegwijs maken in het beleid en de organisatie van Ukkeltje. In de informatie gebruiken wij het woord 'ouder(s)' voor ouders en verzorgers


Gastouderopvang


Gastouderopvang is een kleinschalige opvangmogelijkheid voor kinderen van
0-13 jaar,van wie de ouders vanwege werk,studie of andere activiteiten
flexibele kinderopvang nodig hebben.

Ook kan het zijn dat een kind om pedagogische ,sociale of medische redenen
beter in een huiselijke omgeving kan worden opgevangen dan in een
kinderdagverblijf.

Ukkeltje bemiddelt tussen vraagouders en gastouders.

Gastouders vangen kinderen individueel of in groepjes op in hun eigen huis.

Bij de gastouderopvang staat een kwalitatief goede zorg voor kinderen
voorop, met respectvoor het kind als individu ,evenals zijn of haar
culturele achtergrond.De kinderen krijgen veel individuele aandacht , en
door de kleinschaligheid voldoende rust, zodat ze zich snel thuis voelen en
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om stabiliteit te creëren worden kinderen minimaal 5 uur per week bij een
vaste gastouder geplaats.

De gastouders worden zorgvuldig geselecteerd ,regelmatig bezocht en
voortdurend en continuïteit zoveel mogelijk gegarandeerd.

Extra service bij Ukkeltje zijn :

Vervangende kinderopvang bij ziekte of vakantie van de gastouder.

Uitleen van baby en peuter benodigdheden zoals boxen, bedjes

Kosten.

Bemiddelings- en begeleidingskosten:

De totale organisatiekosten,per kind,per maand 98 euro

Uurtarieven ( voor de gastouder)

Wij adviseren hierbij de volgende bedragen:

Dagopvang 1e kind 4,10 per uur.

Dagopvang 2e en volgende kinderen (uit hetzefde gezin) 3,90 euro per uur.

Nachttarief per kind van 2200 tot 600u 17 euro per nacht.

Extra toeslag van 2,20 per uur in het weekend,op officiële feestdagen,
s'- avonds na 19:00 uur en s'ochtends voor 7:00 uur.

Het uurtarief is inclusief een broodmaaltijd ,tussendoortje,een stuk fruit
en dranken. Maar exclusief babyvoeding,luiers,avondmaaltijd,dieetvoeding
enz.

Over het algemeen wijken uurtarieven voor de oppas aan huis af van de normale uurtarieven. In dit geval worden hier ,onder begeleiding van Ukkeltje ,onderling afspraken over gemaakt