Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het pand. De leid(st)ers hebben vanuit hun opleiding en/of ervaring voldoende kennis opgedaan om de veiligheid te kunnen waarborgen. Jaarlijks wordt er een inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD.


Bij het afgeven van de vergunning door de gemeente Almere, betekent dat ook aan de brandveiligheidseisen van de brandweer is voldaan.


Er zijn ook altijd meerdere mensen aanwezig die in het bezit zijn van een diploma EHBO bij kinderen en daarnaast zijn er 3 BHVérs. In het pand is uiteraard ook een EHBO-trommel aanwezig en deze zal regelmatig gecontroleerd worden op inhoud.
De leid(st)er weet te handelen bij de meest voorkomende (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden.
De hygiënische voorschriften van de GGD worden door Ukkeltje in acht genomen.