Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Er is voor Ukkeltje een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan zijn geheel voor onze rekening.
Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken en/of beschadigen van meegenomen eigendommen van de kinderen.
De kinderen dienen via de ouders WA-verzekerd te zijn.