Ukkeltje
 
     Home/ Ons doel
     Waarom bij Ukkeltje
     Pedagogische visie
     Pedagogisch personeel
     Openingstijden en vakanties
     Groepsindeling
     Dagindeling
     Voeding en verzorging
     Festiviteiten
     Wenperiode
     Inschrijving en plaatsing
     Tarieven en betaalwijze
     Contact met ouders
     Ziekte en calamiteiten
     Veiligheid en hygiëne
     Klachtenbehandeling
     Opzeggen
     Verzekering
     Privacy
     Locaties/Contact
     Vacatures
 
 Een particulier kinderdagverblijf & voor- en buitenschoolse opvang
aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Twee of drie weken voor de definitieve plaatsing van uw kindje kunt u contact met ons opnemen om hiervoor een afspraak te maken. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving (nl. de andere kinderen en de leid(st)ers) maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de leid(st)ers op te bouwen.


De wenperiode is per kind verschillend. Eerst komt de ouder meestal even samen met het kind op de groep kijken om vast te vertellen waar het kind(je) straks lekker kan gaan spelen. Vervolgens volgen er meestal 2 halve wendagen waarin we het kind(je) vertrouwd laten raken met de omgeving, de leidsters en de andere kindjes op de groep. Hoe deze periode verloopt is afhankelijk van de reactie van het kind en de wensen van ouder en leid(st)er. Sommige kinderen voelen zich na een paar uur al op hun gemak zonder hun ouder(s) en andere kinderen hebben wat meer tijd nodig.


Na ca.  zes maanden is er een evaluatiegesprek. De leid(st)er maakt een verslag over hoe het de afgelopen periode met het kind is gegaan. De ouder krijgt gelegenheid vragen te stellen, wensen kenbaar te maken t.a.v. het functioneren van het kind en het contact met de leid(st)er.